Pateikdamas užsakymą el. parduotuvėje aš patvirtinu, kad:

Naudojimo sąlygos

Vadovaudamiesi šios sutarties sąlygomis, mes įsipareigojame teikti visą būtiną informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas ir kitas paslaugas, kurias nuspręsime teikti ateityje. Šioje internetinėje parduotuvėje paskelbę naujas paslaugas, mes turime teisę bet kuriuo metu keisti šios sutarties sąlygas. Naudodamiesi šia internetine parduotuve Jūs duodate savo sutikimą toliau naudotis mūsų paslaugomis, nepažeidžiant jokių taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų, laikantis šiame susitarime nurodytų naudojimosi sąlygų ir gairių. Prašome atkreipti dėmesį, kad toliau Jūs vadinami „Klientu“.

Interneto etiketo taisyklės

Naudodamiesi mūsų internetine parduotuve Jūs įsipareigojate nekenkti šios svetainės funkcionalumui, kitu būdu trikdyti svetainėsveikimą ar kopijuoti informaciją, pateiktą svetainėje.

Atsakomybės ir garantijos apribojimas

Klientas sutinka, kad naudodamasis el. parduotuvės paslaugomis, prisiima visišką atsakomybę. Paslaugos teikiamos „kaip yra“, be jokių išreikštų ar numanomų garantijų, įskaitant, bet neapribojant, bet kokią garantiją, susijusią su informacija, paslaugomis, nepertraukiama prieiga arbaproduktais, pristatomais teikiant paslaugą. Konkrečiau, mes neteikiame jokių garantijų, įskaitant:

Taip pat atsakomybės atsisakymas taikomas, naudojant įrašus, nesvarbu, ar tokie įrašai buvo pažeisti dėl tyčinio elgesio, aplaidumo ar bet kokių kitų veiksmų. Klientas aiškiai pripažįsta, kad ši elektroninė parduotuvė neatsako už kitų klientų ar trečiųjų šalių šmeižikišką, įžeidžiamą ar neteisėtą elgesį ir rizika susižeisti dėl aukščiau minėtų priežasčių

Nei redpharma.is, nei jos atstovai ar turinio kūrėjai neatsako už bet kokias tiesiogines, netiesiogines, atsitiktines, tyčines ar netyčines žalas, kilusias dėl paslaugos naudojimo, nesusipažinimo su paslaugos aprašymu, netinkamo naudojimosi paslauga ar bet kokios garantijos nesilaikymo.

Klientas pripažįsta, kad šio skyriaus nuostatos taikomos visam paslaugos turiniui.

Prekių ženklai

Visi prekiniai ženklai naudojami šioje svetainėje pavadinimu tokiu kaip: Viagra, Cialis, Levitra nėra parduodami gamintojų gaminiai kompanijų Pfizer, Lilly ICOS ir Bayer ir mes niekaip neesame susija su šių gamintojų originaliais preparatais. Mes siūlome tik generines alternatyvas Indijos gaminotjų tokių kaip Sunrise, Ajanta Pharma ir panašiai.