Lietuvių English

Sąlygos ir Taisyklės

Pateikdamas užsakymą el. parduotuvėje aš patvirtinu, kad:

 • Man yra ne mažiau 21 metų.
 • Pagal įstatymą į mano nurodytą pristatymo vietovę leidžiama pristatyti vaistus, kuriuos užsakau.
 • Aš neseniai atlikau medicininį patikrinimą ar medicinos istorijos vertinimą, kurį atliko kompetentingas gydytojas, kuris neprieštarauja užsakomų preparatų vartojimui.
 • Aš visapusiškai informuotas ir suprantu riziką, naudą ir galimą šalutinį poveikį, kuris gali pasireikšti vartojant užsakomus preparatus.
 • Aš visada vartoju vaistus atsakingai, kuriuos man išrašo gydytojai arba preparatus kuriuos įsigyju internetu.
 • Aš užsakinėju receptinį preparatą sveikatos pagerėjimo sumetimais, o ne ieškau būdų įsigyti receptinių preparatų internetu.
 • Komplikacijų, susijusių dėl užsakomo preparato vartojimo, atveju nedelsiant susisieksiu su vietiniu gydytoju, kad gaučiau bet kokią būtiną medicininę pagalbą.
 • Suprantu, kad vartojant bet kokius preparatus, net ir nereceptinius maisto papildus gali kilti nenumatytas poveikis, todėl sutinku vartoti preparatą savo laisva valia ir prisiimu visišką atsakomybę.
 • Suprantu, kad ši internetinė parduotuvė nėra vaistinė, o internetinė parduotuvė, suteikianti galimybę įsigyti generinių preparatų iš licencijuotų Indijos vaistų gamintojų. Aš taip pat suprantu, kad ši parduotuvė veikia kaip tarpininkas tarp vaistų vartotojo (pirkėjo) ir licencijuoto gamintojo (pardavėjo).
 • Įstatymas man leidžiama disponuoti ir naudotis atsiskaitymo instrumentu, kurį panaudosiu užsakymo apmokėjimui.

Naudojimo sąlygos

Vadovaudamiesi šios sutarties sąlygomis, mes įsipareigojame teikti visą būtiną informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas ir kitas paslaugas, kurias nuspręsime teikti ateityje. Šioje internetinėje parduotuvėje paskelbę naujas paslaugas, mes turime teisę bet kuriuo metu keisti šios sutarties sąlygas. Naudodamiesi šia internetine parduotuve Jūs duodate savo sutikimą toliau naudotis mūsų paslaugomis, nepažeidžiant jokių taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų, laikantis šiame susitarime nurodytų naudojimosi sąlygų ir gairių. Prašome atkreipti dėmesį, kad toliau Jūs vadinami „Klientu“.

Interneto etiketo taisyklės

Naudodamiesi mūsų internetine parduotuve Jūs įsipareigojate nekenkti šios svetainės funkcionalumui, kitu būdu trikdyti svetainės veikimą ar kopijuoti informaciją, pateiktą svetainėje.

Atsakomybės ir garantijos apribojimas

Klientas sutinka, kad naudodamasis el. parduotuvės paslaugomis, prisiima visišką atsakomybę. Paslaugos teikiamos „kaip yra“, be jokių išreikštų ar numanomų garantijų, įskaitant, bet neapribojant, bet kokią garantiją, susijusią su informacija, paslaugomis, nepertraukiama prieiga arbaproduktais, pristatomais teikiant paslaugą. Konkrečiau, mes neteikiame jokių garantijų, įskaitant:

 • bet kokias garantijas dėl informacijos, produktų ar paslaugų prieinamumo, tikslumo ar turinio;
 • bet kokias nuosavybės teisių garantijas arba prekių tinkamumo ar tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas.Šis atsakomybės atsisakymas taikomas bet kokios žalos ar sužalojimo, atsiradusio dėl bet kokio neveikimo, klaidos, praleidimo, pertrūkio, ištrynimo, defekto, operacijos delsimo ar perdavimo, kompiuterinio viruso, ryšio linijos gedimo, vagystės, sunaikinimo ar neteisėtos prieigos, pakeitimo atveju.

Taip pat atsakomybės atsisakymas taikomas, naudojant įrašus, nesvarbu, ar tokie įrašai buvo pažeisti dėl tyčinio elgesio, aplaidumo ar bet kokių kitų veiksmų. Klientas aiškiai pripažįsta, kad ši elektroninė parduotuvė neatsako už kitų klientų ar trečiųjų šalių šmeižikišką, įžeidžiamą ar neteisėtą elgesį ir rizika susižeisti dėl aukščiau minėtų priežasčių

Nei bigsex.is, nei jos atstovai ar turinio kūrėjai neatsako už bet kokias tiesiogines, netiesiogines, atsitiktines, tyčines ar netyčines žalas, kilusias dėl paslaugos naudojimo, nesusipažinimo su paslaugos aprašymu, netinkamo naudojimosi paslauga ar bet kokios garantijos nesilaikymo.

Klientas pripažįsta, kad šio skyriaus nuostatos taikomos visam paslaugos turiniui.

Prekių ženklai

Visi prekiniai ženklai naudojami šioje svetainėje pavadinimu tokiu kaip: Viagra, Cialis, Levitra nėra parduodami gamintojų gaminiai kompanijų Pfizer, Lilly ICOS ir Bayer ir mes niekaip neesame susija su šių gamintojų originaliais preparatais. Mes siūlome tik generines alternatyvas Indijos gaminotjų tokių kaip Sunrise, Ajanta Pharma ir panašiai.