Lietuvių English

Privacy policy

Norime informuoti, kad naudodamiesi šia el. parduotuve BigSex.is, t.y. sukurdami Paskyrą ir (arba) pirkdami joje parduodamas prekes be registracijos, teikiate mums savo asmeninę informaciją. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame saugoti pateiktus Asmens duomenis,kurie reikalingi sėkmingam šioje el. parduotuvėje įsigytų prekių pristatymui.

Toliau pateikta Privatumo politika ir joje išdėstyta informacija apima tai, kokie duomenys ir kokiais tiksliais jie renkami.

1. Pagrindinės sąvokos.

1.1. Privatumo politika – tai dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės,taikomos Pirkėjams naudojantis šia El. parduotuve;

1.2. Elektroninė parduotuvė (toliau – El. parduotuvė) ir Pardavėjas – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.bigsex.is.

1.3. Pirkėjas – asmuo, kuris perka arba užsisako prekių El. parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas.

1.4. Vartotojas (Klientas) – kiekvienas El. parduotuve besinaudojantis fizinis ar juridinis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis įsigyja prekių(yra Pirkėjas), užsiregistruoja sukurdamas paskyrą, perka be registracijos ar neatlieka pirkimo veiksmų (vykdo užklausą ar rašo komentarus).

1.5. Paskyra – Vartotojo laisva valia sukurta sritis sistemoje, kurioje savo noru pateikia sėkmingai registracijai reikalingus Asmens duomenisir sutinka su pateiktų Asmens duomenų tvarkymu.

1.6. Asmens duomenys – Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos jis pateikia registracijos metu arba užsakydamas prekes El. parduotuvėje, neatlikdamasregistracijos veiksmų, tačiau suvesdamas duomenis sėkmingam prekių užsakymui ir pristatymui.

1.7. Tiesioginė rinkodara – visi veiksmai, kurie įgalina El. parduotuvės Pardavėją siūlyti paslaugas arba perduoti bet kokią kitą informaciją Vartotojui paštu, telefonu arba kitomis tiesioginėmis priemonėmis, siekiant informuoti Vartotoją arba siekiant gauti iš jo atsakymą ir visą su tuo susijusią informaciją.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Vartotojo Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą reglamentuoja ši Privatumo politika ir Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas bei kiti teisės aktai.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja vadovautis pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais: asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais; tvarkomi tiksliai ir sąžiningai, ir ne ilgiau nei tai numato Privatumo politikoje numatytas terminas.

2.3. Tam, kad Pirkėjas sėkmingai įvykdytų užsakymą ir gautų prekes, jis turi užsiregistruoti ir sukurti Paskyrą, arba pirkti be registracijos, tačiau suvesti asmens duomenis, sutikdamas su savo pateiktų Asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir Privatumo politikoje išdėstytais duomenų rinkimo tikslais.

2.4. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo ir pirkti ir (arba) sukurti Vartotojo Paskyros, jei jis nesutinka su Privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis.

2.5. Sukūręs Paskyrą Vartotojas turi teisę taisyti, redaguoti pateiktus Asmens duomenis, ištrinti Paskyrą ir būti „pamirštas“, jei apie tai informuoja El. parduotuvės Pardavėją nurodytais kontaktais (žr. 6 sk. „Baigiamosios nuostatos“). Vartotojas taip pat gali pats keisti prisijungimo slaptažodį, redaguoti pristatyto adresus, peržiūrėti užsakymų istoriją ir lojalumo taškus, užsakyti naujienlaiškį ir jo atsisakyti.

2.6. Pardavėjas užtikrina, kad Vartotojų ir Pirkėjų Asmens duomenys būtų tinkamai saugomi, o Pirkėjui ir (arba) Vartotojui pareikalavus, sunaikinami.

2.7. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už El. parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, bei kitų teisės aktuose numatytų Pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

2.8. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Privatumo politiką.

2.9. Gavęs Pirkėjo pageidavimą įsigyti prekių krepšelyje esančias prekes ir jas apmokėjus, Pardavėjas įsipareigoja patvirtinti užsakymą ir nedelsiant paruošti užsakymą pagal numatytas Pristatymo sąlygas.

3. Asmens duomenų rinkimas, apdorojimas ir saugojimas.

3.1. Vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos įstatymu renkame, apdorojame ir saugome duomenis šiais tikslais:

  • tvarkyti ir sėkmingai įvykdyti užsakymą;
  • saugoti pirkimo istoriją;
  • atsakyti į užklausas ir komentarus;
  • rinkodaros tikslams įvertinti;
  • reklamos efektyvumo ir pirkėjų nuomonės bei elgesio analizei;
  • skatinti pardavimus.

3.2. Perkant neužpildžius registracijos formos, tačiau suvedus sėkmingam pirkimui reikalingus duomenis, Vartotojas yra laikomas Pirkėju. Paskyra nebus sukurta, tačiau jis privalės užpildyti atitinkamą formą sėkmingam prekių pristatymui (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, adresas).

3.3. Norėdamas sukurti Paskyrą Vartotojas turi užpildyti registracijos formą su asmenine informacija (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, adresas), sukurti ir įvesti savo sugalvotą slaptažodį, kuris po registracijos leis Vartotojui stebėti pirkimo istoriją,redaguoti ir keisti duomenis.

3.4. Teisingai suvedus duomenis ir sėkmingai prisiregistravus sukuriama individuali Pirkėjo/Vartotojo Paskyra, prie kurios jis gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu įvestą elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį.

3.5. Pirkėjas įsipareigoja prisijungimo prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros duomenis (slaptažodį) saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie El. parduotuvėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros bei padarinius, kilusius dėl tokių veiksmų. Jei Vartotojas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. p. adresu [email protected].

3.6. Vartotojas atsako už tai, kad jo pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu jie pasikeičia, Vartotojas privalo nedelsiant juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

3.7. Vartotojas turi teisę savo Paskyroje bet kuriuo metu ir nevaržomai keisti, papildyti duomenis ar panaikinti registraciją, susisiekęs su Pardavėju. Tačiau jis turi įvertinti, kad panaikinęs Paskyrą, Vartotojas netenka galimybės naudotis El. parduotuve ir teikti užsakymus.

3.8. Bendrasis duomenų apsaugos įstatymas reglamentuoja „teisę būti ištrintam (pamirštam)“. Kiekvienas Vartotojas turi tokią teisę ir gali reikalauti, kad visi jo duomenys būtų ištrinti. Vartotojas tai gali padaryti susisiekęs su Pardavėju (žr. „Bendrosios nuostatos“).

3.9. Pardavėjas Vartotojo asmens duomenis įsipareigoja saugoti 1 (vienerius) metus nuo paskutinio prisijungimo prie El. Parduotuvės Paskyros. Praėjus nurodytam laikui, Asmens duomenys (asmeninė informacija, taip pat ir užsakymo istorija) sunaikinami.

4. Tiesioginė rinkodara.

4.1. Vartotojo vardas, pavardė ir el. paštas renkamas Tiesioginės rinkodaros tikslu, prieš tai gavus Vartotojo sutikimą naujienlaiškio prenumeratai.

4.2. Pardavėjas savo nuožiūra inicijuoja akcijas ir pasiūlymus.

4.3. Pageidaudamas ir sutikdamas naujienlaiškį Vartotojas tai gali padaryti pažymėjęs varnele „Noriu gauti naujienlaiškį“. Jei Pirkėjas užsiprenumeravo naujienlaiškius ir nori jų atsisakyti, jis gali tai padaryti, paspaudęs „Atsisakyti“. Tokiu atveju, kai informacijos gavėjas atsisako gauti naujienlaiškius, jis daugiau jų nebegaus.Registruotiems Pirkėjams, nepasirinkusiems naujienlaiškio prenumeratos, naujienos nebus siunčiamos.

5. Slapukai („COOKIES“).

5.1. Slapukai – tai smulkios Jūsų lankomų tinklalapių sukuriamos teksto rinkmenos, kuriose saugomi apsilankymų duomenys. Slapukai suteikia galimybętinklalapiui gauti informaciją, kai lankytojas naršo interneto svetainės puslapiuose, ir yra skirti analizuoti Jūsų sąveikos su tinklalapiu būdą. Slapukuose saugoma tik naršyklės įrašyta iinformacija, t. y. informacija, kurią lankytojas įveda į naršyklę arba įtraukia į puslapio užklausą, todėl jie yra saugūs.

5.2. Slapukai gali būti naudojami tik esant išankstiniam naudotojo sutikimui. Pirmą kartą apsilankius adresu www.bigsex.is, iššokančiame lange pasirodo automatinis pranešimas (angl. Pop-up), kuriuo lankytojas informuojamas apie Slapukus, jų naudojimą ir politiką. Tuo metu lankytojas gali sutikti arba nesutikti su Slapuko naudojimu. Jeigu atsisakysite slapukų, bus nustatytas slapukas, rodantis, kad Jūs daugiau nepageidaujate jokių slapukų.

5.3. Kam reikalingi slapukai? Slapukus tinklalapis naudoja seansui palaikyti, kai naršote tinklalapyje ir El. parduotuvėje. Per juos sekami Jūsų užsakymo duomenys ir prisijungimai. Slapukai naudojami Jūsų naršymo istorijai ir aktualiems duomenims parodyti.

5.4. Bet kada galima atjungti slapukus ir pašalinti kompiuteryje išsaugotus slapukus. Tai galite padaryti savo interneto naršyklėje. Daugelyje naršyklių galima patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus, blokuoti trečiųjų šalių slapukus ir slapukus ir konkrečių interneto svetainių, užblokuoti visišką slapukų siuntimą ir saugojimą. Apie slapukų išjungimą savo mobiliajame telefone išsamesnę informaciją rasite savo telefono naudotojo vadove. Daugiau informacijos apie slapukus: https://www.allaboutcookies.org.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

6.1. Vartotojas turi teisę kreiptis į Pardavėją su prašymu:

  • suteikti informaciją apie tvarkomus asmens duomenis;
  • susipažinus su asmens duomenimis prašyti ištaisyti asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai nustatoma, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
  • susipažinus su asmens duomenimis prašyti sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jei nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
  • atšaukti savo sutikimą, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

6.2. Kilus klausimams dėl Asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir administravimo ar Privatumo politikoje pateiktos informacijos, prašome kreiptisel. p. [email protected].